Glasholder - model klokke med omløberfatning - Tibberup Høkeren
Webshop